Privacy

Zorg- en Wooncentrum De Haven hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Op deze pagina lees je hierover meer informatie. 

Gebruik persoonsgegevens
De gegevens die op deze website ingevuld worden, bijvoorbeeld via het contactformulier, worden vertrouwelijk behandeld en na onze reactie verwijderd uit ons systeem.

Cookie-informatie


Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door bezochte websites worden opgeslagen op je computer of op je mobiel. Deze cookies bewaren specifieke gegevens van jou als bezoeker, zoals waar je op klikt, je inloggegevens en bijvoorbeeld de inhoud van je winkelmandje.

Welke soorten cookies zijn er?
Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van een website.

Analytische cookies: deze cookies analyseren de website die je bezoekt met als doel de kwaliteit en effectiviteit van een website te meten.

Tracking cookies: worden geplaatst om internetgebruikers te identificeren op één of meerdere websites. Deze cookies brengen je online gedrag in kaart en kunnen interesses worden bepaald en wordt algemene kennis verkregen over de wijze waarop een website wordt gebruikt.

De Haven gebruikt voor deze website functionele en analytische cookies van Google en AFAS. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig omdat de gegevens geanonimiseerd verzameld worden. Voor Google Analytics staat het delen van gegevens uit. De informatie die De Haven hiermee verzamelt, wordt gebruikt om  de toegankelijkheid en de kwaliteit van de website te verbeteren.

Op onze website delen we ook onze vlogs, deze zijn gepubliceerd op YouTube en YouTube maakt gebruik van tracking cookies. Wil je de vlogs kijken zonder tracking cookie van YouTube? Surf in incognito modus of gebruik een ad-blocker. 

Privacy statement sollicitanten Zorg- en Wooncentrum De Haven 
 

De Haven verzamelt tijdens het sollicitatieproces persoonsgegevens. Deze worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt.

Doeleinden
De sollicitant geeft met het verstrekken van deze informatie ondubbelzinnig toestemming aan De Haven voor het verwerken van de verstrekte informatie ten behoeve van diens sollicitatie en de werving en selectie van nieuwe medewerkers.

Gegevens van sollicitanten
De Haven verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of emailverkeer. 

Het bewaren van sollicitantgegevens 
De Haven bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten tijdens de sollicitatieprocedure. Op grond van de AVG verwijdert De Haven de persoonsgegevens van sollicitanten uit haar database, uiterlijk 4 weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure. 

Indien de sollicitant wenst dat diens persoonsgegevens met het oog op toekomstige vacatures door De Haven worden bewaard, dan dient de sollicitant expliciet bij de sollicitatie aan te geven voor welke tijdsduur (bijvoorbeeld 1 jaar) deze toestemming wordt gegeven.

Wil je na afloop van de sollicitatieprocedure je persoonsgegevens sneller laten verwijderen? Stuur een mail naar p-o@dehaven.nu.

Beveiliging 
De Haven maakt gebruik van een aantal technische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. De toegang tot persoonsgegevens van sollicitanten is beperkt tot medewerkers van De Haven die betrokken zijn bij de werving en selectie.
 

Contact
Vragen of opmerkingen over dit privacy-statement of over de manier waarop De Haven gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt?
Mail naar p-o@dehaven.nu

 

Disclaimer

Er is uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling ervan besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op onze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website van Zorg- en Wooncentrum De Haven mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Zorg- en Wooncentrum De Haven.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Zorg- en Wooncentrum De Haven.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu